Wniosek o niekaralności wzór

mzungu w drodze

Temat: Szkoła podoficerska

Kandydat ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składa do 31 marca 2009 r. wniosek (wzór) bezpośrednio (osobiście lub drogą pocztową) do Komendanta Szkoły Podoficerskiej dołączając dokumenty:

· świadectwo dojrzałości (doręczyć nie później niż w dniu rozpoczęcia egzaminów);
· życiorys;
· zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
· odpis skrócony aktu urodzenia;

* ksero prawa jazdy kat. "B".


Prawo jazdy jest obowiazkowo wymagane?
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=505Temat: Badania przed WSO
Bruno, wzór wniosku jest we wspomnianym przeze mnie rozporządzeniu, na stronach szkół wojskowych, w WKU i może jeszcze gdzieś indziej. Są tam też wymienione załączniki do wniosku. A są nimi: zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zapytanie o niekaralność), odpis skrócony aktu urodzenia, życiorys, świadectwo dojrzałości, inne dokumenty (np. kopia prawa jazdy). Świadectwo dojrzałości możesz dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzaminy, ze względu na zazębiające się terminy. Proponuję przeczytać akty prawne, o których wspomniałem wcześniej i odwiedzić strony internetowe szkół wojskowych.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=25709


Temat: Dokumenty na egzamin
Witaj,
na stronie MI jest jasno powiedziane:
...."2. Do wniosku należy dołączyć :
- dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8
pkt 2 ustawy; tj. oryginał dyplomu, oryginał dyplomu, oryginalny odpis dyplomu
lub kopię potwierdzona notarialnie,
- wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do
rozporządzenia;
- oświadczenie o niekaralności w rozumieniu w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy;
- dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap,
- oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, o którym mowa w art. art. 5 ust. 9 ustawy.".......
I ja wysłałem tylko ksero opłaty za I etap.
Pozdrawiam
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=452


Temat: Konkurs na stanowisko Sędziego Rodzinnego!
Jako Prezes Sądu Rodzinnego ogłaszam konkurs na stanowisko Sędziego Rodzinnego.

Wymagane wykształcenie:
Studia prawnicze
Specjalizacja w prawie rodzinnym
Specjalizacja w prawie karnymInne wymagania:


Znajomość Kodeks Rodzinnego i Opiekuńczego
Znajomość Ustawy o Sądzie Rodzinnym
Znajomość Kodeksu Karnego Wirtualnego Świata
Znajomość konstytucji Wirtualnego Świata
Znajomość regulaminu Wirtualnego Świata
Obywatelstwo Wirtualnego Świata
Niekaralność
Dość dużo wolnego czasu
Nienaganna opinia
Poprawna ortografia


Stanowisko sędziego daje pensje w wys. 18.000 vln (Możliwe premie)

Wszystkie wnioski proszę składać w tym temacie.


Wzór wniosku


*- Spełnione wykształcenie: (TAK/NIE)
*- Spełnione inne wymagania: (TAK/NIE)
*- Pare słów o sobie:
*- Dlaczego to ja mam zostać sędzią:
- Doświadczenie w temidzie:
Czas naboru do 25.04.09 r.Wyniki następnego dnia.

Z poważaniem
Prezes Sądu Rodzinnego
Furiaa
Źródło: temida.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=13984


Temat: Legia Samundyjska
Marzy Ci się przygoda? Chcesz zarobić? Pozyskać tytuł i ziemie? Wstąp do elitarnej jednostki o nazwie Legia Samundyjska!
Wzór wniosku:


Imię:
Nazwisko:
Narodowość:
Powody, dla których chcesz wstąpić do Legi Samundyjskiej:


Aby zostać legionista musisz dostarczyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie o całkowitym zdrowiu psychicznym.
Źródło: koronailitwa.eev.pl/viewtopic.php?t=1110


Temat: Wniosek o niekaralności
Czy ktoś poradził by mi jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności, cz być może jest gotowy wzór.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=1049


Temat: Wpis na listę w MI - Ministerstwie Infrastruktury
Informacja za MI http://www.mi.gov.pl/2-48...1790675-p_1.htm
Informacja dla absolwentów studiów podyplomowych równorzędnych z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104) informuje się co następuje.

1. Osoba, która uzyskała uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej na zasadach określonych w art. 5 ust. 11 ustawy, może zostać wpisana do rejestru osób, o którym mowa w art. 5 ust. 14 ustawy na wniosek.

2. Do wniosku - należy dołączyć :
- dokument stwierdzając posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy; tj. oryginał dyplomu, oryginalny odpis dyplomu, kopia potwierdzona notarialnie,
- wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- oświadczenie o niekaralności w rozumieniu w art. 5 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo budowlane
- dokument stwierdzający ukończenie studiów podyplomowych, o których mowa w art. 5 ust. 11 ustawy; tj. oryginał dyplomu, odpis dyplomu, kopia potwierdzona notarialnie,

3. Wniosek i załączone dokumenty powinny wskazywać na to, że dotyczą tej samej osoby. Jeżeli część dokumentów pochodzi z okresu, w którym absolwent posiadał inne nazwisko, w załączeniu do wniosku powinien znajdować się odpis aktu potwierdzającego zmianę.

4. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Ministerstwo Infrastruktury
Departament Rynku Budowlanego i Techniki
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „świadectwa energetyczne-rejestr”

W załączniku wszystkie potrzebne wnioski również w wersji edytowalnej MS Word
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=377


Temat: Wniosek o pracę/staż
Witam!

W tym temacie należy składać wnioski wg. wzoru:

O pracę:

[b]Nick:[/b]
[b]Staż w grze:[/b]
[b]Członkostwo w KRP:[/b] tak/nie
[b]Niekaralność:[/b] tak/nie
[b]Znajomość prawa WŚ (w skali 0-10):[/b]
[b]Uiszczenie opłaty za umowę:[/b] tak/nie
[b]Kilka słów o sobie (dlaczego ty, co chcesz osiągnąć itp.):[/b]
[b][u]Zdaje sobie sprawę, iż skłamanie w którymkolwiek punkcie jest zabronione na podstawie art. 28 pkt. 2 Kodeksu Karnego.[/u][/b]
[i]Podpis[/i]

O staż:

[b]Nick:[/b]
[b]Staż w grze:[/b]
[b]Członkostwo w KRP:[/b] tak/nie
[b]Niekaralność:[/b] tak/nie
[b]Znajomość prawa WŚ (w skali 0-10):[/b]
[b]Długość stażu (1-35 dni):[/b]
[b]Uiszczenie opłaty za umowę:[/b] tak/nie
[b]Kilka słów o sobie (dlaczego ty, co chcesz osiągnąć itp.):[/b]
[b][u]Zdaje sobie sprawę, iż skłamanie w którymkolwiek punkcie jest zabronione na podstawie art. 28 pkt. 2 Kodeksu Karnego.[/u][/b]
[i]Podpis[/i]


Skłamanie w którymkolwiek punkcie oznacza brak możliwości dołączenia do kancelarii.

Opłatę wynosi 500VLN i wpłaca się ją na konto vkb-d.

Gdy dana osoba zostanie zaakceptowana, nawiązuje z nią kontakt i podpisujemy umowę.


Pozdrawiam,
Dudu BiberveldtZatrudnienie zawieszone na czas nieokreślony z powodu braku spraw!
Źródło: temida.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=18575


Temat: OBOWIĄZKOWE WZORY WNIOSKÓW!!!
Pamietaj! Zanim napiszesz podanie przeczytaj KONSTYTUCJĘ!!
http://forum.cspns.com/viewtopic.php?t=3111

Podaję wam tutaj nowy, ulepszony wzór podania o slota lub o stanowisko Administratora.
Nawet drobne nieprzestrzeganie wzoru będzie KARANE !!

Wzory poprawione i uaktualnione 23 czerwca 2010 roku przez piksel169.PODANIE O ADMINISTRATORA

Jeśli spełniasz wszystkie warunki zawarte w Konstytucji do uzyskania stanowiska Administratora, składasz podanie wg poniższego wzoru:


Tytuł tematu: [PODANIE NA ADMINA] - Twój nick

wiek:
staż na serwerach PNS:
staż gry w Counter-Strike:
posiadam Steam i mikrofon: (TAK/NIE)
dlaczego chcesz być Administratorem?:
nick (jak zmieniałeś - podaj):
świadectwo niekaralności: (TAK/BRAK)
moje IP:


wiek:
staż na serwerach PNS:
staż gry w Counter-Strike:
posiadam Steam i mikrofon: (TAK/NIE)
dlaczego chcesz być Administratorem?:
nick (jak zmieniałeś - podaj):
świadectwo niekaralności: (TAK/BRAK)
moje IP:PODANIE O SLOTA


Jeśli wyrażasz ochotę zdobycia slota oraz myślisz że zasługujesz na jego posiadanie, piszesz temat z poniższym wzorem.


Tytuł tematu: [PODANIE O SLOTA] - Twój nick

mój nick:
staż gry na serwerach PNS:
staż gry w Counter-Strike
moje ip:
dlaczego zasługuję na slota?:


mój nick:
staż gry na serwerach PNS:
staż gry w Counter-Strike
moje ip:
dlaczego zasługuję na slota?:Jeśli masz do wyboru dwie odpowiedzi, wpisujesz jedną, która jest zgodna z prawdą. Nic innego nie możesz dopisać w takim wersie.

----------

STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH WZORÓW JEST OBOWIĄZKOWE

----------


Źródło: forum.cspns.com/viewtopic.php?t=2802


Temat: odpis uchwaly a informacja co dalej?

  Ja nie jestem w ORA w Wawie, a tez dostalem tylko odpis uchwaly. Musisz dostarczyc wniosek o wpis na liste aplikantow (wzor mozesz sobie wziac chociazby z iurista.net) i odpis z KRK o niekaralnosci do 15 pazdziernika.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=78043


Temat: Licencja Detektywa
Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o licencję detektywa:

1. Podpisany wniosek o wydanie licencji z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania,

2. Zaświadczenie o niekaralności,

3. Świadectwo pracy – w przypadku, gdy zainteresowany zatrudniony był w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, wojsku, sądzie, prokuraturze lub innym urzędzie administracji publicznej,

4. Kserokopia świadectwa lub dyplomu stwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie (oryginał do wglądu),

5. Dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm,

6. Kserokopia dowodu osobistego – strony zawierające dane osobowe oraz adres zamieszkania (dowód osobisty do wglądu),

7. Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,

N/wym. dokumenty sporządza się w obecności funkcjonariusza Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach:

8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych,

10. Zobowiązanie do dokonania opłaty za egzamin.

Strony w sprawie wydawania licencji detektywa przyjmowane są w każdy wtorek i czwartek w godz. 8.30 – 12.30 w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 – pokój nr 8.

tel. 2002918, 2002978, 2002950.

Informacje o terminie egzaminu i o aktualnej opłacie będą na bieżąco dostępne na stronie internetowej KWP w Katowicach.

Opłata za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa zgodnie z par. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski”. / Dz. U. Nr 186 z 2002r. poz. 1558 /.

Opłata za wydanie licencji detektywa zgodnie z par. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski”. / Dz. U. Nr 186 z 2002r. poz. 1557 /.


WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH


1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1587).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1556).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1557).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1558).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1559).

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1563).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 68 poz. 629).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1160).

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2283).

11. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178).
Źródło: exa.pl/detektywistyczne.net/forum/viewtopic.php?t=20


Temat: Podrabiane dokumenty finansowe/ nieumyslnie
Podrabiane dokumenty finansowe/ nieumyslnie
  Witam serdecznie; na wstepie bardzo przeprosze ze zajmuje Wam czas moi drodzy, ale ostatniego czasu zastawka sercowa staje z nerwow :(

Otoz juz po krotce przedstawie bez zbednego pisania i wywodow intelektualnych.

* jestem grafikiem komputerowym/ informatykiem, freelancerem.
* od przeszlo roku znam Pana XXX dla ktorego robie rozne rzeczy-jak dla wielu klientow: wizytowki, ulotki, strony www itd.
* Pan XXX prowadzi kancelarie finansowa/posrednictwo kredytowe od przeszlo 4 lat
* niespelna 4mce temu mowil mi ze otwiera szkolenia dla swoich pracownikow z finansow i potrzebuje dyplomy, certyfikaty itd. ok bez problemu zrobilem... pozniej prosil o wzory pieczatek "zaliczam test, pieczatki z ocenami, jego imienne itd" ogolnie nic co wzbudzilo moje poruszenie.
*3mce temu pan XXX powiedzial mi ze prowadzi szkolenie z dokumentacji dla swoich pracownikow i chcialby im przedstawic/nauczyc ich jak rozpoznawac drukowane pieczatki, i falszywe dokumenty itd. nie wzbudzilo to moich poderzen, dal mi orginaly i powiedzial zebym postaral sie zrobic jak najdokladniejsza replike (z paroma zmianami) + nawet z podpisem.
Na marginesie dodam ze byly to jakies opinie bankowe: np. ze ma zadluzenie na tyle i tyle, ze splaca regularnie itd.
Ja mialem poprawic daty i jeszcze raz wydac taki dokument z nowa data; pisze to poniewaz nie myslalem ze to cos zlego; napewno inaczej zareagowalbym jakby kazal mi zrobic zaswiadczenie o niekaralnosci czy niezaleganie zus :(
* ok zrobilem co mialem zobic, w miedzy czasie dalej robilem jakies wizytowki itd.
* 2 tygodnie temu zamarlem z przerazenia jak dowiedzialem sie ze dokumenty te zostaly zlozone do wniosku kredytowego Pana XXX; i z tego co wiem od innych pracownikow bedzie sie staral o inne kredyty.
Tj. wiem juz ze pan XXX ma kredyt na 50.000 i splaca go regularnie wiec puki co jest ok.

Pytalem pracownikow czy mieli kiedykolwiek szkolenie z finansow to mowili ze nic takiego nie byl :/ zadnych certyfikatow, pieczatek, ocen, testow itd.
Wszystko co robilem bylo zajmowaniem czasu; uwagi itd.

Boze drogi! nie wiem co robic, ten facet zlozyl falszywe dokumenty - a raczej xero - z moim podpisem w banku i dostal kredyt, a z tego co wiem stara sie o inne- i chyba nawet z tymi dokumentami.

Prosze powiedzcie co robic bo ja jestem zielony!
* pinformowac bank
* poinformowac policje, prokurature itd. a jak nie to kogo???
* siedziec cicho i modlic sie zeby nic nie wyszlo na jaw???
Ja nie wiem wogole co robic, co myslec, ja tylko raz w zyciu bylem spisany na studiach za picie piwa w parku :P a tutaj jestem oswietlony neonami o imieniu: falszerz, zlodziej, wyludzacz, oszust, itd.
Pan XXX z tego co wiem ma juz jedna sprawe sadowa o falszowanie recept- absolutnie to nie moja spawa; i jakies problemy tam ma...
Prosze powiedzcie co mam myslec bo ja mam spazmy nerwow jak o tym wszystkim mysle.
Co mi grozi jak sie sam uwnie i powiem prawde;
co grozi mi jak bank sam dojdzie co i jak;
Czy to nie tak ze on moze byc lzej potraktowany za wyludzenie?
Mnie nie stac na prawnikow, i troche sie boje ze jak pojde na policje to Pan XXX zje mnie ze swoja rodzina nowobogackich + armia mecenasow :(
Dzieki za wszellkie slowo;
Krzysiek
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=81615